วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

เรื่อง ผลการศึกษานอกสถานที่ที่มีผลต่อทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเงิน

เรื่อง ผลการศึกษานอกสถานที่ที่มีผลต่อทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเงินความสำคัญและที่มา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กปบมวัยที่มีการพัฒนาทุกด้านและเจรฺญเติบโตอย่างรวดเร็วประสบการณ์ที่เด็ก ได้รับช่วงนี้จึงเป็นการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในอนาคต เพื่องการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าพูนสุข บูณย์สวัสดิ์ (2525หน้า 505) สื่อพัมนาสติปัญยและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในเอกสารได้กล่าวถึงแนวทางในการพัมนาสติปัญญาของเด็กอนุบาลไว้ว่า สติปัญยาของเด็กวัยนี้จะพัฒนาได้มากที่สุด ถ้าเด็กได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยของเขาเองอย่างสมำเสมอดดยไม่ขาดตอน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้รับ


วันนี้อาจารย์ได้ไปสัมมานาค่ะ อาจารย์เลยสั่งงานไว้ว่าให้ทำงานที่ค้างเอาไว้ให้เสร็จ วันนี้ดิฉันทำงานอยู่ในห้องคอมฯนานมากนานจนลืมทานข้าวเลยค่ะ 27 พ.ย.2007

ความรู้ที่ได้รับ

วันนี้ อาจารย์สอนสนุกดี ชอบเรียนจัง อาจารย์ให้อ่านบทวิจัยของอาจารย์แล้วให้สรุปใส่ในลิงก์ของตัวเอง และสอนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 26 พ.ย.2007

ความรู้ที่ได้รับ

วันนี้อาจารย์ได้สอนความสำคัญคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย จากนั้นอาจารย์ก็ได้สั่งงานให้ไปทำ 1. บทความเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2.วิจัยเกี่ยวกับเด็ก 13 พ.ย. 2007

ความรู้ที่ได้รับ

วันนี้ได้ไปเรียนที่ตึกสาธิต อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับความหมายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและการพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน วันนี้อาจารย์ชีเรียสมาก นักศึกษาก็เครียดด้วยแต่ไงก็เฮฮาดีค่ะ 12 พ.ย. 2007

ความรู้ที่ได้รับ
วันนี้อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการสมัครบล็อกและการสร้างบล็อกและการส่งงานโดยผ่านบล็อกและการเผยแพร่ให้คนอื่นได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเข้ามาในบล็อกของเรา รวมทั้งจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์ วันนี้ขอให้เพื่อนๆสู้เข้าไว้นะจะได้เก่งๆกันทุกคน โชคดีจ๊ะ 5 พ.ย. 2007

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วันนี้ดิฉันได้เรียนคอมฯรู้สึกดีใจมากเพราะตั้งแต่เรียนมาเพิ่งจะได้เรียน วันนี้ดิฉันได้เรียนเกี่ยวกับการส่งงานต่างๆทาง e-mail ฯลฯ